Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Proto-Slavonic provides 176 hits
1

Une mutation lexicale en slave commun: les noms de l'"homme"

Patri, Sylvain, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 397-408
2

Die Einheitlichkeit des Slavischen um 600 n. Chr. und ihr Zerfall

Holzer, Georg, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 41, 1995, s. 55-89
3

Sémantický vývoj psl. jędr7

Šarapatková, Žofie, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 21-23
4

Common Slavic, Proto-Slavic, Pan-Slavic: What Are We Talking About? I. About Phonology

Lunt, Horace G., in: International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 41, 1997, s. 7-67
5

Slovanská etymologie a chronologie praslovanských prejotací

Šaur, Vladimír, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 11-17
6

Überlegungen zur Genese des urslawischen *ch

Schuster-Šewc, Heinz, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 23-35
7

Praslovansko *ov'c' (m.): *ov'ca (f.)

Furlan, Metka, in: Studia etymologica Brunensia 1 [StEBr 1] : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Etymologické symposion Brno 1999 (Slovanská etymologie v indoevropském kontextu), Šlapanice u Brna 7.-9. září 1999, Praha, Euroslavica ; 2000, s. 163-171.
8

Sporné otázky praslovanského hláskosloví

Šaur, Vladimír, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 106-107
9

Praslovanské in7, j6g7la, igra

Šaur, Vladimír, in: Collectanea Slavica, Kraków, Wyd. Oddziału Pol. Akad. Nauk ; 1996, s. 213-219
10

Psl. *kolsъ

Valčáková, Pavla; Blažek, Václav, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 46, č. A 45, 1997, s. 27-30