Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ001508
Author(s)Petruchinová, J. V.
Title

Onomaziologický aspekt konfrontačného štúdia slovanských aspektuálnych systémov

PublishedZápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 20-21
Languageslo
Classification (CZ)Vzájemné kontakty mezi jazyky slovanskými. Příspěvky porovnávací
Classification (EN)Contacts between Slavonic languages. Comparative contributions
Subjectsjazyky slovanské; studie porovnávací
Subjects (DE)Slawische Sprachen; Vergleichsstudie
NoteKoncepce slovenského vidu, srovnání se situací v ostatních slov. jazycích (též v češtině)
Mediumarticle
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1508
PURLCitation link