Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for studie porovnávací provides 3239 hits
1

Egyptian m3 t "to think out"

Takács, Gábor, in: Archív orientální, 63, č. 2, 1995, s. 159-161
2

Der Einfluss des Tschechischen auf das slovakische Sprachbewusstsein

Dolník, Juraj, in: Zeitschrift für Slawistik (Berlin), 37, č. 2, 1992, s. 242-247
3

K etymologii č. chystati

Rejzek, Jiří, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 421-423
4

Onomaziologický aspekt konfrontačného štúdia slovanských aspektuálnych systémov

Petruchinová, J. V., in: Zápisník slovenského jazykovedca, 14, č. 1-4, 1995, s. 20-21
5

Contrastive Comparison and other Types of Polylingual Description

Barnet, Vladimír, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 217-228
6

On the Contrastive Study of Cognate Languages

Barnetová, Vilma; Barnet, Vladimír, in: Praguiana 1945-1990, Amsterdam, Benjamins ; 1994, s. 229-241
7

Sopostavlenije češskogo jazyka s russkim v svete vlijanija drugich jazykov

Žaža, Stanislav, in: Slavia, 67, č. 1-2, 1998, s. 81-86
8

Realizacija rečevych dejstvij v russkom jazyke v sopostavlenii s pol'skim

Pisarek, Larisa, in: Opera Slavica, 7, č. 4, 1997, s. 8-18
9

Słownictvo wartościujące w porównawczych badaniach slawistycznych

Puzynina, Jadwiga, in: Prace Filologiczne (Warszawa), 44, 1999, s. 435-439
10

O postulativnom dolženstvovanii i postulativnoj vozmožnosti

Izotov, Andrej, in: Lingvokognitivnyje problemy mežkul'turnoj kommunikacii : Sbornik statej, Moskva, Filologija ; 1997, s. 134-140