Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Zápisník slovenského jazykovedca provides 30 hits
1

Roman Jakobson - iniciátor nových výskumných trás v jazykovede

Sabol, Ján, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 15, 1996, s. 35-37
2

Roman Jakobson (1896-1982)

Horecký, Ján, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 15, 1996, s. 37-38
3

Rytmická výstavba prózy

Palková, Zdena, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 15, 1996, s. 28-31
4

O jednom (ne)valenčním dativu

Bednaříková, Božena, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 16, 1997, s. 21-26
5

Sociolingvistika a čeština

Sgall, Petr, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 9, č. 4, 1990, s. 11
6

Izokolné štruktúry v stredovekých bulharských textoch a časomiera v českej a slovenskej tradícii

Bujukliev, Ivan, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 9, č. 2, 1990, s. 11-12
7

Genetické aspekty slovanského slovesa

Erhart, Adolf, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 8, č. 4, 1989, s. 2-4
8

Cudzie výrazy v slovenskom texte

Horecký, Ján, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 11, č. 1-4, 1992, s. 33
9

Rétorika a jazyková kultura: poznámky k historickému vývoji oborů

Kraus, Jiří, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 10, č. 1-2, 1991, s. 19
10

Asymetrický model řecko-staroslověnské překladové ekvivalence

Večerka, Radoslav, in: Zápisník slovenského jazykovedca, 9, č. 4, 1990, s. 13-14