Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1995CZ000034
Author(s)Komárek, Miroslav
Title

František Martin Pelcl jako kodifikátor mluvnické normy spisovné češtiny a lingvista

PublishedSlovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 34-38
Languagecze
Classification (CZ)Dějiny lingvistické práce na území ČR (období starší, do roku 1848)
Spisovná norma a její kodifikace. Obecné otázky
Classification (EN)History of linguistics in the Czech territory (older period, till 1848)
Literary norm and its codification
SubjectsPelcl, František Martin; kodifikace; lingvisté; bohemisté
Subjects (DE)Kodifizierung; Linguisten; Bohemisten
Mediumarticle
URLsas.ujc.cas.cz (homepage) Vol. 1 (1935) - Vol. 64 (2003)
Holdings (in Germany)see in EZB-Suche
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/34
PURLCitation link