Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for lingvisté provides 2255 hits
1

Jakobsonova první poválečná návštěva Československa roku 1957 ve světle archivů StB

Dittmann, Robert, in: Bohemica Olomucensia, 9, č. 2, 2017, s. 8-54
2

In memoria di Tullio De Mauro (1932-2017)

Špaček, Jiří, in: Linguistica Pragensia, 28, č. 2, 2017, s. 102-103
3

Slovanský ústav a pokusy o likvidaci slavistiky

Bečka, Jiří, in: Slavia, 64, č. 4, 1995, s. 357-369
4

K životním jubileím autorů Naší řeči

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 80, č. 5, 1997, s. 272
5

Jazykovědci odcházejí

Daneš, František, in: České a moravskoslezské zemědělské noviny (Praha), 1993, 23.2.1993
6

Jubileusz Docent Evy Minářovej

Balowska, Grażyna, in: Bohemistyka, 18, č. 1, 2018, s. 94-97
7

Renomovaná osobnost české lingvistiky

Krčmová, Marie, in: Noviny Slezské univerzity, 8, č. 5, 2003, s. 31
8

On the occasion of J. V. Neustupný's 80th birthday

Jernudd, Björn, in: Slovo a slovesnost, 74, č. 4, 2013, s. 316-318
9

Vzpomínka na anglistu prof. Stanislava J. Kavku (21. 9. 1946 - 6. 6. 2015)

Čermák, Jan, in: Časopis pro moderní filologii, 99, č. 1, 2017, s. 153-154
10

Ludmila Pacnerová

Kuběnová, Jana, in: Slovník jazyka staroslověnského - historie, osobnosti a perspektivy, Praha, SÚ AV ČR 2016, s. 377-380