Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Slovo a slovesnost provides 873 hits
1

Rétorika - dicsiplína moderní

Kraus, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 35, 1974, s. 136-142
2

Ideologické a sociální aspekty antroponomastiky

Knappová, Miloslava, in: Slovo a slovesnost, 39, 1978, s. 335-337
3

O vzniku příslovcí z frazeologických spojení

Knappová, Miloslava, in: Slovo a slovesnost, 35, 1974, s. 15-20
4

K otázkám adverbializace

Knappová, Miloslava, in: Slovo a slovesnost, 34, 1973, s. 150-157
5

Další konference o kultuře řeči

Buchtelová, Růžena; Palková, Zdena, in: Slovo a slovesnost, 27, 1966, s. 383-384
6

Příspěvek k aplikaci některých sociolingvistických metod na výzkum výslovnosti slov přejatých

Buchtelová, Růžena, in: Slovo a slovesnost, 32, 1971, s. 45-54
7

K technice výběru skupiny posuzovatelů pro hodnocení výslovnosti slov přejatých

Buchtelová, Růžena, in: Slovo a slovesnost, 35, 1974, s. 202-205
8

Konference o kultuře řeči v NDR

Buchtelová, Růžena; Palková, Zdena, in: Slovo a slovesnost, 38, 1977, s. 252-253
9

Před vydáním příručky "Výslovnost spisovné češtiny 2"

Buchtelová, Růžena; Švestková, Ludmila, in: Slovo a slovesnost, 38, 1977, s. 153-157
10

Celostátní konference o syntaxi a jejím vyučování

Piťha, Petr; Čechová, Marie, in: Slovo a slovesnost, 41, 1980, s. 254-256