Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for bohemisté provides 1217 hits
1

K životním jubileím autorů Naší řeči

Kraus, Jiří, in: Naše řeč, 80, č. 5, 1997, s. 272
2

Jubileusz Docent Evy Minářovej

Balowska, Grażyna, in: Bohemistyka, 18, č. 1, 2018, s. 94-97
3

Přispěli

red., in: Genius loci českého jihozápadu : Sborník z konference konané 18. května 2005 ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje, Plzeň, Stud. a vědec. knihovna ; 2006, s. 141-145
4

Osmdesátiny profesora Jana Kořenského

Vaculíková, Petra; Zámečník, Lukáš, in: Slovo a slovesnost, 78, č. 2, 2017, s. 189-192
5

Jubileusz Profesor Marii Čechovej

Balowska, Grażyna, in: Bohemistyka, 17, č. 4, 2017, s. 398-399
6

Jubileusz Profesora Jana Kořenskiego

Balowski, Mieczysław, in: Bohemistyka, 17, č. 4, 2017, s. 400-402
7

Ivan Lutterer (18. 9. 1929 - 1. 1. 2016). (Smuteční projev v kostele Panny Marie Královny míru v Praze dne 18. 1. 2016)

Harvalík, Milan, in: Acta onomastica, 57, 2016, s. 168-170
8

Hluboká brázda Ivana Lutterera (18. září 1929 - 1. ledna 2016)

Šrámek, Rudolf, in: Acta onomastica, 57, 2016, s. 171-174
9

Významné jubileum Miloslavy Knappové

Pleskalová, Jana, in: Acta onomastica, 57, 2016, s. 174-178
10

Janko Băčvarov (13. 12. 1942 - 4. 4. 2014)

Uhlířová, Ludmila, in: Slavia, 83, 2, 2014, s. 229-230