Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Pragmatika provides 727 hits
1

Převážně o jazyce politiky

Novák, Pavel, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 69-71
2

Konverzační analýza (encyklopedické heslo)

Nekvapil, Jiří, in: Češtinář, 6, č. 4, 1995-96, s. 110-112
3

Feedback dynamics between written and spoken

Daneš, František, in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 47-54
4

Dimensionen der Beziehung von Schriftlichkeit und Mündlichkeit in der sprachlichen Kommunikation

Kořenský, Jan, in: Writing vs Speaking : Language, Text, Discourse, Communication. Proceedings of the Conference held at the Czech Language Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, October 14-16, 1992, Tübingen, Narr Verlag 1994, s. 187-192
5

Analýza diskurzu (ve světle nových publikací)

Hoffmannová, Jana, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 2, 1996, s. 109-115
6

K rozsahu a obsahu pojmu mluvený jazyk

Kraus, Jiří, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 12-18.
7

Sjednocující a rozrůzňující faktory v mluvené komunikaci

Chloupek, Jan, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 33-38.
8

O pragmatických aspektech jazyka

Uličný, Oldřich, in: Češtinář, 2, č. 2, 1991-92, s. 32-35
9

Příspěvek k problému "předpoklady literárního dorozumívání"

Pavelka, Jiří, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 44, č. D 42, 1996, s. 87-94
10

Jazyk ironie

Trost, Pavel, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 2, 1997, s. 81-85