Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Origin and meaning of particular words and idioms provides 1984 hits
1

Potažmo

Štícha, František, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 110-112
2

K etimologii češ. nahraditi

Varbot, Žanna Žanovna, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, č. 40, 1994, s. 141-146
3

Slovesné frazémy se jménem cesta (na materiálu ze Slovníku české frazeologie a idiomatiky, Slovníku spisovného jazyka českého a Slovníku spisovné češtiny

Hrdličková, Hana, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 51-53
4

Pot-pourri či potpourri?

Světlá, Jindra, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 49-51
5

Workoholismus a to ostatní

Rangelova, Albena, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 110-112
6

Aféry

Šimandl, Josef, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 1, 1995, s. 24-25
7

Co skrývá trpaslík?

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 84-85
8

Spor o sloveso "odviseti"mezi dr. Jiřím Hallerem a Pražským lingvistickým kroužkem

Formánek, Martin, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 108-110
9

Víte, že...?

Rejzek, Jiří, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 160
10

O té obuvi

man, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 3, 1995, s. 218