Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ000619
Author(s)Čechová, Marie
Title

Mluvnické významy slov

PublishedČeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 133-159
Languagecze
Classification (CZ)Jednotlivé slovní druhy, jejich mluvnické kategorie a význam
Classification (EN)Particular word classes, their grammatical categories and meaning
Subjectsčeština; kategorie mluvnické; rod jmenný; pády; životnost; osoba; způsob slovesný; čas; rod; vid; slovesa; substantiva
Subjects (DE)Tschechisch; Person, pl. Personen; Tempus, pl. Tempora; Genus, pl. Genera (Geschlecht); Aspekt; Verben; Substantive
NoteMluvnické kategorie jmen a sloves
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/619
PURLCitation link