Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

ID1996CZ000623
Author(s)Čechová, Marie
Title

Komunikát a text

PublishedČeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 340-367
Languagecze
Classification (CZ)Lingvistika textu
Obecné otázky české stylistiky
Classification (EN)Text linguistics
General works
Subjectskomunikáty; komunikace; lingvistika textová; koherence; výstavba textová; stylistika; styly funkční; spisovnost; prostředky jazykové; čeština
Subjects (DE)Kommunikation; Textlinguistik; Kohärenz (Kohäsion); Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Schriftlichkeit; Sprachmittel; Tschechisch
NoteO komunikaci a komunikačním procesu, nauka o textu, styl jako vlastnost komunikátu/textu
Mediumarticle
HoldingsSearch WorldCat
Sourcehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/623
PURLCitation link