Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

O Pateryku, przetłumaczonym przez św. Metodego

Wijk, N. Van - Prace filologiczne (1937), 59-65
2

Der Verbalaspekt im Konditional des Slavischen

Panzer, Baldur - Slavistische Studien zum VI. Internationalen Slavistenkongress in Prag 1968 (1968), 90-111
3

Fragen der etymologischen Forschung im Slawischen

Schuster-Šewc, H. - Zeitschrift für Slawistik 8 (1963) 6, 860-874
4

Glasoslovni razvoj v slovenskogoriškem narečju

Koletnik, Mihaela - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede 51 (2003) Posebna številka, 38–50
5

Dichotomie spisovnosti a nespisovnosti

Chloupek, J. - Československá slavistika 1983. Lingvistika, historie (1983), 31-36
6

Dynamic or Static? The Function of the Verb in Poetry

Folejewski, Z. - Canadian Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973 (1973), 111-120
7

Oblikovanje poljske avangardne proze : (1925-1932)

Malić, Zdravko - Radovi zavoda za slavensku filologiju (1968), 111-122
8

Sovremenata sostojba na makedonskata epska tradicija

Penušliski, Kiril - Referati na makedonskite slavisti za VI meģunaroden slavistički kongres vo Praga (1968), 105-111
9

Sistemi dolgih vokalnih fonemov v slovenskih narečjih

Logar, T. - Slavistična revija : časopis za literarno zgodovino in jezik 14 (1963) 1/4, 111-132
10

Gralis-korpus

Tošović, Branko - Österreichische Beiträge zum Internationalen Slawistenkongress Minsk 2013 (2013), 89–111