Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Základní rysy struktur pojmenování

Kuchař, J. - Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka 24 (1963) 2, 105-114
2

Zur Wortbildungstypologie (Slavisch-Deutsch)

Nagórko, Alicja - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 153-170
3

Przełom modernistyczny w Polsce i w Rosji

Barański, Zbigniew - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Literaturoznawstwo, Folklorystyka, Problematyka historyczna (1978), 182-188
4

Problem stosunku kompozycji i derywacji w językach słowiańskich

Kurzowa, Zofia - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 143-150
5

Istoričeskije suďby praslavjan

Rybakov, Boris Aleksandrovič - Istorija, kuľtura, etnografija i foľklor slavjanskich narodov : VIII meždunarodnyj s“jezd slavistov : Zagreb – Ljubljana, sentjabr’ 1978 g. : doklady sovetskoj delegacii (1978), 182-196
6

Vývin kodifikácie spisovnej slovenčiny pred Bernolákom

Ďurovič, Ľubomír - Scando-Slavica (1989), 167-182
7

Sémiotická problematika žánrů lidového vyprávění

Beneš, Bohuslav - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : literatura – folklór – historie (1978), 173-182
8

Die Übersetzungsprosa der bulgarischen Wiedergeburt

Minkova, Liljana - Slavjanska filologija : dokladi i statii za XIII Meždunaroden kongres na slavistite (2003), 176–182
9

Récitation collective dans ľenseignement de la langue maternelle

Stojiljković, N. D. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 182-184
10

Polská kronika Jana Dlugosze a německé letopisectví

Perfeckij, E. - Księga referatów : II Międzynarodowy zjazd slawistów (filologów słowiańskich). Sekcja II – Historja literatury = Recueil des communications : II Congrès international des slavistes (philologues slaves). Section II – Histoire littéraire (1934), 131