Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
1

Między prozą i wierszem

Dłuska, M. - Pamiętnik literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 54 (1963) 1/2, 457-468
2

Cele i możliwości badań konfrontatywnych języków słowiańskich

Basaj, Mieczysław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 343-350
3

Romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich

Janion, M. - Studia romantyczne (1973), 7-50
4

Ranni školi na starija bălgarski knižoven ezik

Gălăbov, Ivan - Bălgarski ezik : organ na Instituta za bălgarski ezik pri Bălgarskata akademija na naukite 18 (1968) 2/3, 141-148
5

Dawne dialekty słowiańskie województwa koszalińskiego

Rzetelska-Feleszko, Ewa - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 343-352
6

Aleksandr Blok i E.T.A. Gofman

Gyöngyösi, Mária - Studia slavica Academiae Scientiarum Hungaricae 53 (2008) 2, 343–351
7

Opyt sociologo-sintetičeskogo postrojenija istorii literatury

Sakulin, Pavel Nikitič - Sborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929 (1932), 343-345
8

O vyraziteľnosti sintaksičeskich sredstv v lirike Lermontova

Gáldi, L. - Slavjanska filologija : materiali za V Meždunaroden kongres na slavistite (1963), 343-351
9

Die Modernisierung bei den Slaven und die Herausbildung der slavischen Standardsprache

Hill, Peter M. - Slavistische Studien zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau 1998 (1998), 59-71
10

Leskov et la critique littéraire

Muller De Morogues, Inès - Schweizerische Beiträge zum XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau, August 1998 (1998), 325-343