Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii provides 41 hits
1

Staroslověnský jazyk, jeho strukturní charakteristika a lokální typy

Dostál, A. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 11-28
2

Srovnávací studium struktury spisovných jazyků slovanských

Havránek, B. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 5-10
3

Počátky spisovné bulharštiny a její poměr k sousedním jazykům na Balkáně do konce XIX. století

Heřman, S. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 143-144
4

K úloze umělecké literatury ve vývoji spisovných jazyků slovanských

Jedlička, A. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 31-40
5

Periodizácia dejín fonologického a morfologického systému v západnej slovančine

Pauliny, E. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 87-94
6

Úkoly a metody rekonstrukce praslovanské syntaxe

Bauer, J. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 75-81
7

K monogenezi a polygenezi fonologických jevů v slovanských jazycích : (metodologické poznámky)

Komárek, M. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 47-50
8

Vztah mezi fonologickým a morfologickým systémem ve slovanských jazycích

Lamprecht, A. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 71-74
9

Periodizácia vývinu fonologických systémov vo východoslovanských jazykoch

Latta, V. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 95-97
10

Vývoj praslovanské slovní zásoby

Machek, V. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 99-104