Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID5513
Author(s)Heřman, S.
Title

Počátky spisovné bulharštiny a její poměr k sousedním jazykům na Balkáně do konce XIX. století

PublishedČeskoslovenské přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 143-144
Editorpřipravil Československý komitét slavistů ; hl. red. Bohuslav Havránek
PublisherČSAV
Classifisation (EN)Linguistics
Slavonic Literary Languages
Classifisation (RU)Языкознание
Славянские литературные языки
Classifisation (CZ)Jazykověda
Slovanské spisovné jazyky
SoundexP1424; S8186; B1578; P1670; S8826; J0846; B1546; K4680; S8252
Typeperiodical
VolumeV (1963)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link