Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID5559
Author(s)Komárek, M.
Title

K monogenezi a polygenezi fonologických jevů v slovanských jazycích : (metodologické poznámky)

PublishedČeskoslovenské přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 47-50
Editorpřipravil Československý komitét slavistů ; hl. red. Bohuslav Havránek
PublisherČSAV
Classifisation (EN)Linguistics
Historico-Comparative Slavonic Linguistics and Typology
Classifisation (RU)Языкознание
Славянская сравнительно-историческая лингвистика и типология
Classifisation (CZ)Jazykověda
Slovanská historicko-srovnávací jazykověda a typologie
SoundexM6646; P1546; F3654; S8568; J0884; M6225; P1866
Typeperiodical
VolumeV (1963)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link