Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

?
Ihre Suche nach Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii lieferte 41 Treffer
1

Staroslověnský jazyk, jeho strukturní charakteristika a lokální typy

Dostál, A. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 11-28
2

Srovnávací studium struktury spisovných jazyků slovanských

Havránek, B. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 5-10
3

Počátky spisovné bulharštiny a její poměr k sousedním jazykům na Balkáně do konce XIX. století

Heřman, S. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 143-144
4

K úloze umělecké literatury ve vývoji spisovných jazyků slovanských

Jedlička, A. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 31-40
5

Periodizácia dejín fonologického a morfologického systému v západnej slovančine

Pauliny, E. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 87-94
6

Úkoly a metody rekonstrukce praslovanské syntaxe

Bauer, J. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 75-81
7

K monogenezi a polygenezi fonologických jevů v slovanských jazycích : (metodologické poznámky)

Komárek, M. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 47-50
8

Vztah mezi fonologickým a morfologickým systémem ve slovanských jazycích

Lamprecht, A. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 71-74
9

Periodizácia vývinu fonologických systémov vo východoslovanských jazykoch

Latta, V. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 95-97
10

Vývoj praslovanské slovní zásoby

Machek, V. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 99-104