Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Языкознание provides 2618 hits
181

Leksički sredstva za izrazuvanje na komunikativnata perspektiva na jazikot (vo slovenskite, posebno južnoslovenskite jazici)

Mišeska-Tomiḱ, Olga - Referati na makedonskite slavisti za VIII meģunaroden slavistički kongres vo Zagreb – Ljubljana (1978), 61-66
182

Dosegašnite semantički proučuvanja vo makedonskiot jazik

Mitkov, Marinko - Referati na makedonskite slavisti za VIII meģunaroden slavistički kongres vo Zagreb – Ljubljana (1978), 53-60
183

Uzroci čakavizmu

Moguś, Milan - Prilozi (1978), 85-93
184

Z zagadnień frazeologii porównawczej języków slowiańskich

Morvay, Károly - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 223-229
185

Puti postrojenija tipologii semantiki slavjanskich jazykov

Moskovich, Wolf - 1978, 13 s.
186

Czy Słowianie to rzeczywiście nomen originis?

Moszyński, Leszek - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 499-507
187

Kvantitativní predikát v slovanských jazycích

Mrázek, Roman - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 91-99
188

Some Observations on the Grammatical Categories of the Slavic Declensions

Naylor, K. E. - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 532-552
189

Vztah sémantiky staročeské slovní zásoby ke společenské situaci

Němec, Igor; Michálek, Emanuel - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 47 (1978) 1, 14-22
190

Dialektnyje kontakty v zone sovremennogo baltijsko-slavjanskogo etnojazykovogo pogranič’ja

Nevskaja, L.g.; Sudnik, T.m. - Slavjanskoje jazykoznanije : VIII meždunarodnyj s“jezd slavistov : Zagreb – Ljubljana, sentjabr’ 1978 g. : doklady sovetskoj delegacii (1978), 285-307