Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Языкознание provides 2618 hits
131

Na raskršćima hrvatsko-srpske filologije : (o nekim metodološkim preduvjetima filologije hrvatskoga ili srpskog jezika)

Katičić, Radoslav - Prilozi (1978), 79-84
132

Beiträge zur slowenischen Mundart in Ungarn

Király, Péter - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 125-140
133

Slavjanizacija vengerskich toponimov v period tureckogo vladyčestva

Kiss, Lajos - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 141-147
134

Sociální podmíněnost volby rodného jména v slovanských jazycích

Knappová, Miloslava - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 47 (1978) 3, 225-232
135

Obštoslavjanskoto značenie na njakoi fonetični javlenija v jugoiztočnite bălgarski govori

Kočev, Ivan - Slavjanska filologija (1978), 127-133
136

Wschodniosłowiańsko-polskie stosunki leksykalne od XVI do XIX w.

Kochman, Stanisław - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 254-261
137

Ichtiologičeskaja nomenklatura slavjanskich jazykov kak istočnik dlja issledovanija mežslavjanskich etničeskich vzaimootnošenij

Kolomijec’, Vira - 1978, 32 s.
138

Polish Dialect Atlases as a Source for the Study of Lexico-Semantic Change

Konnova, V. - The Slavonic and East European Review 56 (1978) 3, 321-328
139

Sur ľaccentuation des noms postverbaux en slave

Kortlandt, Frederik - Dutch Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb, Ljubljana, September 3-9, 1978 (1979), 325-328
140

Problémy konstrukce gramatiky ze sémantického východiska

Kořenský, Jan - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 15-24