Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Языкознание provides 2618 hits
191

The Russian Case System Reconsidered

Newman, Lawrence W. - American Contributions to the Eighth International Congress of Slavists : Zagreb and Ljubljana, September 3-9, 1978 (1978), 553-573
192

Interpretative Regelschemata des Negation am Beispiel des Deutschen und Russischen : (zum Problem der Typologie moglicher grammatischer Regeln)

Nozsicska, Alfred - Wiener slavistisches Jahrbuch (1978), 210-241
193

Die deverbalen Adjektive auf -(a)ći im serbokroatischen

Nyomárkay, István - Hungaro-Slavica : VIII. Internationaler Kongress der Slawisten : Zagreb, 3.-9. September 1978 (1978), 231-236
194

Die Kölner niedersorbische Liederhandschrift

Olesch, Reinhold - Slavistische Studien zum VIII. Internationalen Slavistenkongress in Zagreb 1978 (1978), 361-372
195

K některým otázkám způsobu slovesného děje

Oliverius, Zdeněk F. - Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů v Záhřebu = Československé prednášky pre VIII. medzinárodný zjazd slavistov v Záhrebe : lingvistika (1978), 51-58
196

Vzájomný vplyv nárečí príbuzných a nepríbuzných jazykov

Ondruš, Pavel - Příspěvky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů : Záhřeb 1978 (1978), 21-30
197

Bałkańskie i niebałkańskie elementy struktury analitycznej w językach południowosłowianskich

Orzechowska, Hanna - Z polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 403-411
198

Nominacija jak džerelo zbahačennja slovnykovoho skladu sučasnych schidnoslov’jans’kych mov

Palamarčuk, Leonid - 1978, 14 s.
199

K významové stavbě větného centra

Panevová, Jarmila - Slovo a slovesnost 39 (1978) 1, 33-39
200

Struktur und Entwicklung des slawischen Verbalstammklassensystems

Panzer, Baldur - Slavistische Beiträge (1978), 95-126