Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Славянские литературные языки provides 69 hits
1

Aspect Pairs in Old Church Slavonic

Amse-De Jong, T. H. - Dutch Contributions to the Fifth International Congress of Slavists : Sofia, 1963 (1963), 7-17
2

Vzaimodejstvie meždu naroden ezik i knižovni vlijanija pri formiraneto na novobălgarskija knižoven ezik

Andrejčin, L. - Bălgarski ezik : organ na Instituta za bălgarski ezik pri Bălgarskata akademija na naukite 13 (1963) 4/5, 345-353
3

The Formation of the Slovene Literary Language against the Background of the Slavonic National Revival

Auty, R. - The Slavonic and East European Review 41 (1963) 97, 391-402
4

O odnosu samoglasnika u staroslavenskom i hrvatskosrpskom književnom jeziku

Babić, S. - Radovi Zavoda za slavensku filologiju (1963), 107-115
5

Contribution à ľhistoire de quelques mots du russe littéraire par les dialectes bulgares

Bernard, R. - Revue des études slaves 42 (1963) 1/4, 137-138
6

Ukrainskoje rukopisnoje jevangelije 1568 goda iz Galiča v Muzeje Vozroždenija goroda Svištova v Bolgarii

Dilevskij, N. M. - Slavjanska filologija : materiali za V Meždunaroden kongres na slavistite (1963), 309-321
7

Charakterni čerti na knižovnoslavjanski ezik, rumănska redakcija (XIV-XVI v.)

Djamo, L.; Stoicovici, O.; Osman-Zavera, M.; Linţa, E.; Linţa, E.; Linţa, E.; Linţa, E.; Linţa, E. - Romanoslavica (1963), 109-161
8

Staroslověnský jazyk, jeho strukturní charakteristika a lokální typy

Dostál, A. - Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii (1963), 11-28
9

Verbes indéterminés et verbes itératifs dans les langues slaves

Garde, P. - Revue des études slaves 42 (1963) 1/4, 141-142.
10

Ein niederländisch-russisches Gesprächsbuch aus dem 17. Jh.

Günther, E. - Zeitschrift für Slawistik 8 (1963) 4, 485-496