Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID4824
Author(s)Vaupotić, M.
Title

Neke srodnosti i razlike hrvatske, srpske, slovačke i češke književnosti između dva rata

PublishedPrilozi (1973), 129-142
Editoruredio Kr. Pranjić
PublisherHrvatsko filološko društvo
Classifisation (EN)Science of Literature
Major Trends in the Development of Slavonic Literatures in the 20th Century and Their Relationship to each other
Classifisation (RU)Литературоведение
Основные направления славянских литератур XX века в их развитии и взаимоотношениях
Classifisation (CZ)Literární věda
Základní směry ve slovanských literaturách v 20. století, jejich vývoj a vzájemné vztahy
SoundexS8726; R7854; H7884; S8718; S8544; C8840; K4686; I0862
Typeperiodical
VolumeVII (1973)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link