Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for Prilozi provides 109 hits
1

Pravopisní sloevi vo makedonskite srednovekovni rakopisi : (so poseben osvrt na meģuredakciskite kontakti)

Bicevska, Kita - Prilozi (1997), 113-121
2

Granica između tvorbenih i netvorbenih (motiviranih i nemotiviranih) riječi

Babić, Stjepan - Prilozi (1978), 7-14
3

Antroponimijski sustav i jezični odnosi u srednjovjekovnom Zadru

Jakić-Cestarić, Vesna - Prilozi (1978), 63-67
4

Zasluge i slabosti hrvatskih vukovaca

Jonke, Ljudovit - Prilozi (1978), 69-78
5

Na raskršćima hrvatsko-srpske filologije : (o nekim metodološkim preduvjetima filologije hrvatskoga ili srpskog jezika)

Katičić, Radoslav - Prilozi (1978), 79-84
6

Uzroci čakavizmu

Moguś, Milan - Prilozi (1978), 85-93
7

Iz problematike slavenskih osobnih imena

Šimundić, Mate - Prilozi (1978), 109-113
8

Staroslavenski jezik hrvatskih glagoljaša

Tandarić, Josip - Prilozi (1978), 115-124
9

Povijest hrvatskoga književnog jezika s kraja 19. i početka 20. stoljeća

Vince, Zlatko - Prilozi (1978), 125-140
10

Izvori, uloga i oblici fantastike u Krležinim „Legendama“

Brešić, Vinko - Prilozi (1978), 15-22