Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for I0862 provides 14 hits
1

Srpski jezik na kraju veka : izmedju ’balkanizacije‘ i ’evropeizacije‘

Radovanović, Milorad - Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku 40 (1997) 1, 161-165
2

Mickiewicz u Hrvata : između legende, estetike i politike

Blažina, Dalibor - Zbornik zagrebačke slavističke škole 2002 (2003), 155–168
3

Beogradska periodika između dva rata o stvaralaštvu D. S. Mereškovskog u emigraciji

Ćurić, Boban - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2003), 307–341
4

Rodoskvrni greh izmedju brata i sestre u južnoslovenskim baladama

Karanović, Zoja - Književnost i jezik : časopis Društva za srpski jezik i književnost Srbije i Društva za srpski jezik i književnost Crne Gore 40 (1993) 1/4, 90-105
5

Elementi neoromantizma u srpskoj književnosti između dva svetska rata

Marković, S. - Prilozi (1973), 41-47
6

Odnosi između srpsko-slovenskog i srpskog jezika

Barjaktarević, D,: - Slavjanska filologija : materiali za V Meždunaroden kongres na slavistite (1963), 343-346
7

Granica između tvorbenih i netvorbenih (motiviranih i nemotiviranih) riječi

Babić, Stjepan - Prilozi (1978), 7-14
8

O uzajamnim vezama izmedju stare srpske i ruske književnosti

Lalić, Radovan - Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 34 (1968) 3/4, 179-202
9

Kosovskometohijska slovenska periferija između jezičkih arhaizama i inovacija

Radić, Prvoslav T. - Zbornik Matice srpske za slavistiku (2013), 217–228
10

Neke srodnosti i razlike hrvatske, srpske, slovačke i češke književnosti između dva rata

Vaupotić, M. - Prilozi (1973), 129-142