Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID4409
Author(s)Utěšený, Sl.
Title

K areální typologii česko-moravských lexikálních protikladů

PublishedČeskoslovenské přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Lingvistika (1973), 93-101
Editorpřipravil Československý komitét slavistů ; hl. red. sborníku B. Havránek ; věd. red. Š. Ondruš
PublisherAcademia
Classifisation (EN)Linguistics
The Problem of Linguistic Affinity Seen in the Light of Comparative Dialectology
Classifisation (RU)Языкознание
Вопросы языкового родства в свете сравнительной диалектологии
Classifisation (CZ)Jazykověda
Otázky jazykové příbuznosti ve světle srovnávací dialektologie
SoundexA0756; T2154; C8840; M6784; L5484; P1724
Typeperiodical
VolumeVII (1973)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

K česko-ukrajinským jazykovým kontaktům / Anderš, Josef
K typológii vzťahov slovenskej a českej prózy / Števček, Ján
Ke zkoumání lexikálních systemů slovanských nářečí a jejich zeměpisné diferenciace / Sochová, Zdeňka
Pojem subjektu vzhledem k typologii slovanské věty / Mrázek, R.
K teórii protikladu fortis-lenis v praslovančine a v slovanských jazykoch / Krajčovič, R.
K typologii slovanského slovníku z hlediska kvantitativního : (na českém materiálu) / Těšitelová, Marie
Spojitelnost lexikálních jednotek v konfrontačním pohledu / Filipec, Josef