Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for The Problem of Linguistic Affinity Seen in the Light of Comparative Dialectology provides 23 hits
1

K voprosam periodizacii istorii russkogo jazyka

Avanesov, R. I. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 5-24
2

Polsko-czeskie interferencje językowe na przykładzie dialektów Śląska Cieszyńskiego w ČSRS

Basara, J. - Poradnik językowy (1973) 5/6 (309), 287-294
3

Lexikální rozdíly na území českého jazyka z hlediska vztahů k jiným jazykům slovanským

Bělič, J. - Slavia : časopis pro slovanskou filologii 42 (1973) l, 1-8
4

Problemy interferencii jazykov karpato-dunajskogo areala v svete dannych sravniteľnoj dialektologii

Bernštejn, S. B. - Slavjanskoje jazykoznanije (1973), 25-41
5

Tzw. archaizm podhalański a sprawa mazurzenia w Małopolsce

Decaux, É. - Communications de la délégation française (1973), 119-130
6

Zasady i podstawy dialektologicznej regionalizacji terytorium etnicznego

Dejna, K. - Sprawozdania z czynności i posiedzeń naukowych ŁTN 26 (1972) 3, 1-11
7

Dialektna vzajemodija ukrajins’koji movy z inšymy slov’jans’kymy v karpats’komu areali

Dzendzelivs'kyj, J. O. - 1973, 31 s.
8

Wuwiće ak./gen. jako wuraz kategorije žiwosće resp. kategorije racionalnosće w serbšćinje

Fasske, H. - Lětopis Instituta za serbski ludospyt w Budyšinje. Rjad A - rěč a literatura 19 (1972) 1, 18-51
9

Slovensko-inoslovanské lexikálne vzťahy

Habovštiak, A. - Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě (1973), 75-81
10

Die Besonderheiten des pomoranischen Kardinalzahlworts gegenüber dem des Polnischen

Hinze, F. - Zeitschrift für Slawistik 17 (1972) 3, 346-350