Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID3623
Author(s)Borek, Henryk
Title

Diachroniczne i synchroniczne klasyfikacje nazwisk polskich

PublishedZ polskich studiów slawistycznych. Seria 5, Językoznawstwo (1978), 447-455
Editorkom. red. M. Basaj… [et al.]
PublisherPaństwowe Wydawnictwo Naukowe
Classifisation (EN)Linguistics
Classifisation (RU)Языкознание
Classifisation (CZ)Jazykověda
SoundexD2476; S8647; K4583; N6884; P1584
Typeperiodical
VolumeVIII (1978)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Główne typy i główne cechy nazwisk gdańskich / Kreja, Bogusław
Typologia historicznych nazwisk słowiańskich w ujęciu stratygraficznym / Kowalik-Kaleta, Zofia
O rosyjskich, polskich i białoruskich czasownikach wielopierwiastkowych / Bartoszewicz, Albert
Problem zapożyczeń polskich w języku czeskim i słowackim / Orloś, Teresa Zofia
Świat wyobrażeń i doświadczeń czlowieka w przysłowiach polskich i koreańskich / Kowalikowa, Jadwiga
Jerusalimskije stichi poľskich poetov / Brio, Valentina
Fleksja polskich rzeczowników homonimicznych / Skubalanka, Teresa