Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID1723
Author(s)Basaj, Mieczyslaw
Title

Idee jednego (wspólnego) języka słowiańskiego na tle starszego pojmowania pokrewieństwa językowego

PublishedZ polskich studiów slawistycznych. Seria 8, Językoznawstwo : prace na XI Międzynarodowy kongres slawistów w Bratyslawie 1993 (1992), 17-23
Editorred. nacz. Janusz Siatkowski
PublisherEnergeia
Classifisation (EN)Slavonic National Revival in the 18th and the 19th Century within International Context
Slavonic National Revival - Traditions and New Trends in Language Development
Classifisation (RU)Славянское национальное возрождение в 18–19 вв. и его международный контекст
Славянское национальное возрождение - традиции и новые тенденции развития языка
Classifisation (CZ)Slovanské národní obrození v 18.–19. století a jeho mezinárodní kontext
Slovanské národní obrození – tradice a nové tendence vývoje jazyka
SoundexJ0264; W8156; J0840; S8568; S8278; P1660; P1476; J0844
Typeperiodical
VolumeXI (1993)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Sytuacja języka czeskiego po aksamitnej rewolucji / Balowski, Mieczysław
Idee słowackiego romantycznego mesjanizmu / Goszczyńska, Joanna
O polu semantycznym internacjonalizmów frazeologicznych / Basaj, Mieczysław
Cele i możliwości badań konfrontatywnych języków słowiańskich / Basaj, Mieczysław
Pożyczki obce w materiałach Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego / Siatkowski, Janusz
Podstawowe zagadnienia słowiańskiego literaturoznawstwa porównawczego / Smochovska-Petrova, Vanda
Słowotwórstwo bułgarskie na tle prasłowiańskim / Sławski, F.