Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

?
Your search for S8278 provides 173 hits
1

„Surface Structure“ and „Deep Structure“ in Slavic Morphology

Worth, Dean S. - American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists : Prague, 1968, August 7-13 (1968), 395-427
2

„Dva strašnych goda“ Lermontova

Kleiber, B. - Scando-Slavica (1958), 43-58
3

Les mots composés dans les traductions médiévales du grec : structure formelle et structure syntaxique

Tchérémissinoff, K. - Revue des études slaves 55 (1983) 1, 35-42
4

Glagoly reči v staroslavjanskom jazyke

Sato, Akihiro - Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures : Japanese Contributions to the XIIth International Congress of Slavists : Kraków, Aug. 24 - Sept. 3,1998 (1998), 113-149
5

The Moscow Stories of Yury Trifonov

Maedg-Soëp, Caroline De - Slavica gandensia (1988), 7-15
6

Vidové problémy v staroslověnštině

Kølln, H. - Acta Universitatis Carolinae. Philologica 3 (1957), 67-100
7

Gotsko-starocrkvenoslavenske paralele

Hamm, J. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 29-30
8

Starost narodne epike naše

Kostić, Drag. - Saopštenja i referati : III međunarodni kongres slavista (slovenskih filologa) : 18.–25.IX.1939 = Communications et rapports : IIIème congrès international des slavistes (philologues slaves) (1939), 114-122
9

Argument Structure and Syntax

Junghanns, Uwe - Deutsche Beiträge zum 14. Internationalen Slavistenkongress : Ohrid 2008 (2008), 171–181
10

Shody jazyka staroslověnského parimejníku s ostatními staroslověnskými biblickými texty : (lexikon a syntax)

Bláhová, Emilie - Česká slavistika 2003 : české přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.–21.8.2003 (2003), 227–228