Портал славистики


Bibliography of International Congresses of Slavists (BibSlavKon)

The Bibliography of International Congresses of Slavists (1929-2013) was converted from thirteen printed volumes into a database in cooperation with the Slavonic Library in Prague (Slovanská knihovna Praha) and contains 7767 records. Since 2008 the Bibliography appear only in electronic form and will be updated in five-year interval according to the next Congresses of Slavists. The further information can be found here. The overview of the classification can be found: here.

ID156
Author(s)Ishii, Tetsushiro
Title

Rzeczowniki quasi-męskoosobowe w języku polskim

PublishedComparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures : Japanese Contributions to the XIIth International Congress of Slavists : Kraków, Aug. 24 - Sept. 3,1998 (1998), 27-38
Editored. by Japanese Association of Slavists
PublisherGraduate School of Humanities and Sociology University of Tokyo
Classifisation (EN)Linguistics
Contrastive Research and Linguistic Typology
Classifisation (RU)Языкознание
Конфронтативные исследования и типология языков
Classifisation (CZ)Jazykověda
Konfrontační výzkum a typologie jazyků
SoundexR7888; Q4800; M6848; J0840; P1584
Typeperiodical
VolumeXII (1998)
HoldingsSearch in WorldCat
PURLCitation link

More like this:

Kalki niemieckie w języku polskim i węgierskim / Ráduly, Zsuzsanna
O neutralnym szyku wyrazów w języku polskim / Gebert, Lucyna
O alternaciji x//k w języku polskim / Karaś, Mieczysław
Funkcjonowanie konstrukcji z przyimkiem -k- w języku slowackim i ich realizacja w języku polskim / Orwińska-Ruziczka, Elżbieta
Funkcje zaimka to w języku słowackim : (w porównaniu z językiem polskim) / Papierz, Maryla
Z zagadnień wpływu łaciny na nazewnictwo obce w języku polskim / Zierhofferowa, Zofia
Konstrukcje imiesłowowo-bierne dokonane w języku polskim i rosyjskim / Sato, A.