Портал славистики


Bibliographic Materials in Slavistics (BibMatSlaw)

The database "Bibliographic Materials in Slavistics" contains bibliographic data in Slavistics which was converted from different printed bibliographies into the electronic form. The overview over the Subject Headings is here. The list of converted bibliographies can be find here.

IDkbs00239a
Author(s)Grabowski Bron.
Title

Dzieje literatur słowiańskich od czasów najdawniejszych aż do w. XVIII, włącznie w książce : Dzieje literatury powszechnej, wydanej przez Lewentala w War.

PlaceWarszawa 1891-98, w tomach: II. cz. 2, III. cz. 2, IV. cz. 2
SubjectsSłowiańszczyzna wogóle
Historya literatury
Sourceaus: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego. Zest. Edmund Kołodziejczyk. Kraków 1911. nr. 239, s. 9-12
PURLCitation link