Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach A0658 lieferte 4133 Treffer
31

Produktywność i automatyczna analiza tekstu = Productivity and Automatic Text Analysis

Rabiega-Wiśniewska, Joanna - Poradnik językowy : miesięcznik założony ... przez Romana Zawilińskiego ; organ Towarzystwa Kultury Języka , Warszawa : Univ, 2006, 9, 88-101
32

Sinergetičeskij analiz poėtičeskogo teksta = Synergetic analysis of a poetic text

Muratova, E. Ju. - Vesnik BDU : navukova-tėarėtyčny časopis , Minsk : BDU, 2010, 2, 26-28
33

"Ščedryk" (analiz-stretta) = "Carol of the Bells" (stretta-analysis)

Kuzyk, Valentyna - Narodna tvorčist' ta etnolohija , Kyїv, 2013, 1, 42-45
34

Metodika analiza razgovornogo diskursa v rakurse konversacionnogo analiza

Kravčenko, N. K. - Jazyk i kul'tura : naukovyj ščoričnyj žurnal , Kiev : Izdat. Dom Dmitrija Burago, 2010, 13, 2, 20-26
35

Analiza konverzacije (neke naznake o tome kako je koristiti) = Conversation analysis (Some indications on how to use it)

Cerović, Marijana - Riječ : časopis za nauku o jeziku i književnosti , Nikšić, 2010, 4, 143-156
36

Komunikacyjna analiza tekstu perswazyjnego = Communication Analysis of Persuasive Text

Habrajska, Grażyna - Folia litteraria Polonica , Łódź : Wydawn. Uniw. Łódzkiego, 2018, 48, 39-55
37

Путописање, имагологија и сећање = mogućnosti analize = могућности анализе

Ђерић, Гордана - Književna istorija : časopis za nauku o književnosti , Beograd, 2012, 44, 147, 469-485
38

«Морелла» По и Поплавского = popytka sopostavitel'nogo analiza = “Morella” by Poe and Poplavsky ; confrontative analysis = попытка сопоставительного анализа

Милькович, Никола - Zbornik Matice Srpske za slavistiku , Novi Sad : Matica, 2016, 89, 241-250
39

Tematyčny analiz jak raznavidnasc' dyskurs-analizu sintėz sacyjalahičnaha i linhvistyčnaha padychodaŭ = Thematic analysis as a type of discourse analysis ; synthesis of sociological and linguistical approaches

Turkina, A. A. - Vesnik BDU / 4 , Minsk : BDU, 2018, 2, 76-83
40

Eksperimentalna uporaba kvantitativne elektroencefalografije pri analizi (literarnega) branja: Časovno-frekvenčna analiza = Experimental Use of Quantitative Electroencephalography in the Analysis of (Literary) Reading: Time-Frequency Analysis

Bon, Jurij; Perenič, Urška - Slavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede : SRL , Ljubljana : Slavistično Društvo Slovenije, 2016, 64, 1, 13-32