Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistik

Die Datenbank "Online Contents" (OLC) Slavistik versammelt Aufsatztitel aus ca. 535 wichtigsten slawistischen Zeitschriften mit dem Berichtszeitraum vom 1998 bis heute und wird laufend durch die Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz bestückt. Eine Autorenliste als Tag Cloud befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach T2700 lieferte 4691 Treffer
1

Teoria, ale jaka? = Theory, but what Kind of Theory?

Skwarska, Anna - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2010, 54, 5/6, 195-197
2

Ubi Troia? (Ubi Troia?)

Kufel, Sławomir - Pro libris : lubuskie pismo literacko-kulturalne , Zielona Góra : Wydawn. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Im. Cypriana Norwida, 2005, 2, 6-14
3

Teorija i njeno vlastito preispitivanje (Šta je teorija = Theory and Its Own Re-examination (What is Theory

Bošković, Aleksandar - Književna istorija : časopis za nauku o književnosti , Beograd, 2007, 39, 131/132, 403-411
4

Teorija posle "teorii"

- Voprosy literatury : žurnal kritiki i literaturovedenija , Moskva, 2008, 2, 5-5
5

Teoria literatury bez Teorii

Głowacki, Stefan - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2006, 3, 182-187
6

Inna teoria = A@different theory

Maroszczuk, Grażyna; Kokoszka, Magdalena - Śląskie studia polonistyczne , Katowice : Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2018, 11, 1, 147-162
7

Inna teoria = A different theory

Krajewska, Anna - Przestrzenie teorii , Poznań : Wydawn. Naukowe UAM, 2018, 29, 7-11
8

Teorija - programma i teorija - doksa (Zametki o teorii, 8)

Zenkin, Sergej - Novoe literaturnoe obozrenie : teorija i istorija literatury, kritika i bibliografija , Moskva : Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2004, 67(3), 336-346
9

Tři zdroje i tři součásti teorie Iva Osolsoběho = Three Components of Ivo Osolsobe's Theory and Three Sources for Them

Jungmannová, Lenka - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2003, 51, 5, 635-640
10

Teorija bez faktov, cifry bez teorii = Theory without facts, numbers without a theory

Rejtblat, A. I. - Novoe literaturnoe obozrenie : teorija i istorija literatury, kritika i bibliografija , Moskva : Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2018, 2, 57-61