Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistics

The database "Online Contents" (OLC) Slavistics gathers the approx. 300,000 tables of contents of approx. 535 most important Slavic periodicals with the reporting period from 1998 until today and is being processed continuously by the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. A list of authors as tag cloud can be found here.

?
Your search for T2700 provides 4691 hits
1

Teoria, ale jaka? = Theory, but what Kind of Theory?

Skwarska, Anna - Przegląd humanistyczny , Warszawa : Wydawn. Uniw. Warszawskiego, 2010, 54, 5/6, 195-197
2

Ubi Troia? (Ubi Troia?)

Kufel, Sławomir - Pro libris : lubuskie pismo literacko-kulturalne , Zielona Góra : Wydawn. Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Im. Cypriana Norwida, 2005, 2, 6-14
3

Teorija i njeno vlastito preispitivanje (Šta je teorija = Theory and Its Own Re-examination (What is Theory

Bošković, Aleksandar - Književna istorija : časopis za nauku o književnosti , Beograd, 2007, 39, 131/132, 403-411
4

Teorija posle "teorii"

- Voprosy literatury : žurnal kritiki i literaturovedenija , Moskva, 2008, 2, 5-5
5

Teoria literatury bez Teorii

Głowacki, Stefan - Teksty drugie : teoria literatury, krytyka, interpretacja , Warszawa : IBL PAN, 2006, 3, 182-187
6

Inna teoria = A@different theory

Maroszczuk, Grażyna; Kokoszka, Magdalena - Śląskie studia polonistyczne , Katowice : Wydawn. Uniw. Śląskiego, 2018, 11, 1, 147-162
7

Inna teoria = A different theory

Krajewska, Anna - Przestrzenie teorii , Poznań : Wydawn. Naukowe UAM, 2018, 29, 7-11
8

Teorija - programma i teorija - doksa (Zametki o teorii, 8)

Zenkin, Sergej - Novoe literaturnoe obozrenie : teorija i istorija literatury, kritika i bibliografija , Moskva : Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2004, 67(3), 336-346
9

Tři zdroje i tři součásti teorie Iva Osolsoběho = Three Components of Ivo Osolsobe's Theory and Three Sources for Them

Jungmannová, Lenka - Ceská literatura : ČL ; casopis pro literarni vědu , Praha, 2003, 51, 5, 635-640
10

Teorija bez faktov, cifry bez teorii = Theory without facts, numbers without a theory

Rejtblat, A. I. - Novoe literaturnoe obozrenie : teorija i istorija literatury, kritika i bibliografija , Moskva : Novoe Literaturnoe Obozrenie, 2018, 2, 57-61