Портал славистики


Online Contents (OLC) Slavistics

The database "Online Contents" (OLC) Slavistics gathers the approx. 300,000 tables of contents of approx. 498 most important Slavic periodicals with the reporting period from 1998 until today and is being processed continuously by the Berlin State Library - Prussian Cultural Heritage. A list of authors as tag cloud can be found here.

?
1

Skupina 42 - nové směřování poezie

Blažíček, Přemysl - Česká literatura, Praha, 1998, 46, 152-166
2

Reinhard Ibler: Hlaváčkova Mstivá kantiléna jako lyrický cyklus

- Česká literatura, Praha, 1997, 45, 558
3

Zivot v pravdě - pravda v díle

Bartůňková, Jana - Česká literatura, Praha, 1995, 43, 626
4

Význam knihy Das literarische Kunstwerk Romana Ingardena pro českou literární teorii

Herman, David - Česká literatura, Praha, 1995, 43, 618-625
5

Tradice Pražského lingvistického kroužku v Itálu

Richterová, Sylvie - Česká literatura, Praha, 1995, 43, 601-617
6

Paradoxy a peripetie ranej tvorby P. J. Safárika

Káša, Peter - Česká literatura, Praha, 1995, 43, 588-600
7

Knížka o Arnu Novákovi

Dobiáš, Dalibor - Česká literatura, Praha, 1999, 47, 670
8

Významná publikace rakouské bohemistky

Holý, Jiří - Česká literatura, Praha, 1999, 47, 667-669
9

Thesaurus absconditus a Země dobrá, to jest země česká

Kolár, Jaroslav - Česká literatura, Praha, 1999, 47, 666
10

Ideály a skutečnost: vztahy mezi mužem a ženou v české měšťanské společnosti v polovině 19. století

Šimůnková, Alena - Česká literatura, Praha, 1999, 47, 654-665