Портал славистики


Online-Bibliothek der deutschsprachigen Slavistik 1993-2006 (Olbislav)

Die "Online-Bibliothek der deutschsprachigen Slavistik 1993-2006 (Olbislav)" ist an der Universitätsbibliothek Potsdam als Fortsetzung der Bibliographie der deutschsprachigen Slavistik entstanden. Der Zeitraum umfasst die Erscheinungsjahre 1993 bis ca. 2006 ist aber bei Weitem nicht vollständig gesammelt. Die Schlagwortliste befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach P1584 lieferte 42 Treffer
11

Rezension. Pleskalová, Jana. Pleskalová, Jana/Tvoření nejstarších českých osobních jmen Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1998

Newerkla, Stefan Michael, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 45, 1999, 324-326
12

O losach czasowników dwuaspektowych w języku rosyjskim i polskim

Guiraud-Weber, Marguerite, in: Kempgen, Sebastian/Schweier, Ulrich/Berger, Tilman (Hrsg.): Rusistika, Slavistika, Lingvistika. Festschrift für Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag 19, 2003, 155-163
13

Cham dochodzi do władzy: Zmiana paradygmatu w polskiej literaturze XX wieku.

Schultze, Brigitte, in: Literatura i władza., 1996, 91-113
14

Polskie bulwa 'kartofel' (przyczynek do dyiejów kontaków językowych)

Popowska-Taborska, Hanna, in: Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt. Hrsg. von Karlheinz Hengst, Dietlind Krüger, Hans Walther unter Mitarbeit von Inge Bily (Festschrift Eichler) 20, 1997, 20, 375-378
15

Rezension. Wysiński, Kazimirz Andrzej. Związek Artystów scen polskich 1950-1998 [Vereinigung der Polnischen Bühnenkünstler 1950-1998] Warszawa: Verlag Vers Print 1998

Hartmann, Karl, in: Osteuropa 49, 1999, H. 10, 1078-1079
16

Baza jawor (Acer pseudoplatanus= w nazwach miejscowych polskiego i lżyckiego obszaru językowego

Nowik, Krystyna, in: Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt. Hrsg. von Karlheinz Hengst, Dietlind Krüger, Hans Walther unter Mitarbeit von Inge Bily (Festschrift Eichler) 20, 1997, 20, 267-280
17

Predmetne pokazne zamjenice u hrvatskom, ceskom, poljskom i ruskom jeziku

Kordíc, Snježana, in: Damjanovic, Stj. (Hg.): Prvi hrvatski slavisticki kongres, 1997, 275-288
18

Neizprovodnye Verba loci stativa i ich idiomatičeskoe upotreblenie v russkom i pol'skom jazykach

Moser, Michael, 2000, Slavica Wratislaviensia
19

Neizprovodnye Verba loci stativa i ich idiomatičeskoe upotreblenie v russkom i pol'skom jazykach

Moser, Michael, 2000, Slavica Wratislaviensia
20

Rezension. Rieger, Janusz, (Hrsg.). Język polski dawnych Kresów Wschodnich. T. 2: Studia i materiały Warszawa 1999

Moser, Michael, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 2003, ?????, ?????