Портал славистики


Online Library of German Slavistics 1993-2006 (Olbislav)

The Online Library of German Slavistics 1993-2006 was created at the Slavic Institute of the University of Potsdam. The database contains about 5.000 records. The list of subjects is located here.

?
Your search for P1584 provides 42 hits
11

Rezension. Pleskalová, Jana. Pleskalová, Jana/Tvoření nejstarších českých osobních jmen Filozofická fakulta Masarykovy univerzity 1998

Newerkla, Stefan Michael, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch 45, 1999, 324-326
12

O losach czasowników dwuaspektowych w języku rosyjskim i polskim

Guiraud-Weber, Marguerite, in: Kempgen, Sebastian/Schweier, Ulrich/Berger, Tilman (Hrsg.): Rusistika, Slavistika, Lingvistika. Festschrift für Werner Lehfeldt zum 60. Geburtstag 19, 2003, 155-163
13

Cham dochodzi do władzy: Zmiana paradygmatu w polskiej literaturze XX wieku.

Schultze, Brigitte, in: Literatura i władza., 1996, 91-113
14

Polskie bulwa 'kartofel' (przyczynek do dyiejów kontaków językowych)

Popowska-Taborska, Hanna, in: Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt. Hrsg. von Karlheinz Hengst, Dietlind Krüger, Hans Walther unter Mitarbeit von Inge Bily (Festschrift Eichler) 20, 1997, 20, 375-378
15

Rezension. Wysiński, Kazimirz Andrzej. Związek Artystów scen polskich 1950-1998 [Vereinigung der Polnischen Bühnenkünstler 1950-1998] Warszawa: Verlag Vers Print 1998

Hartmann, Karl, in: Osteuropa 49, 1999, H. 10, 1078-1079
16

Baza jawor (Acer pseudoplatanus= w nazwach miejscowych polskiego i lżyckiego obszaru językowego

Nowik, Krystyna, in: Wort und Name im deutsch-slavischen Sprachkontakt. Hrsg. von Karlheinz Hengst, Dietlind Krüger, Hans Walther unter Mitarbeit von Inge Bily (Festschrift Eichler) 20, 1997, 20, 267-280
17

Predmetne pokazne zamjenice u hrvatskom, ceskom, poljskom i ruskom jeziku

Kordíc, Snježana, in: Damjanovic, Stj. (Hg.): Prvi hrvatski slavisticki kongres, 1997, 275-288
18

Neizprovodnye Verba loci stativa i ich idiomatičeskoe upotreblenie v russkom i pol'skom jazykach

Moser, Michael, 2000, Slavica Wratislaviensia
19

Neizprovodnye Verba loci stativa i ich idiomatičeskoe upotreblenie v russkom i pol'skom jazykach

Moser, Michael, 2000, Slavica Wratislaviensia
20

Rezension. Rieger, Janusz, (Hrsg.). Język polski dawnych Kresów Wschodnich. T. 2: Studia i materiały Warszawa 1999

Moser, Michael, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, 2003, ?????, ?????