Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1998CZ015000
AutorKačala, Ján
Titel

Syntaktický systém jazyka

Ort/VerlagPezinok: Formát
Jahr1998
Seiten144 s.
Spracheslo
ISBN80-967911-1-7
Klassifikation (CZ)Syntax (slovní, větná, souvětná)
SLOVENŠTINA
Klassifikation (EN)Syntax
SLOVAK
Schlagwörterslovenština; syntax; věta
Schlagwörter (DE)Slowakisch; Syntax (Satzlehre); Satz
ReviewŽaža, Stanislav, Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity 2008, 57, č. A 56, s. 276-277.
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/15000
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Syntaktický model a syntaktický vzorec / Daneš, František
Syntaktický popis jazyka a jeho místo ve škole / Uličný, Oldřich
Pestalozzi a jeho systém výuky jazyka / Lesemann, Helena
Systém pádov / Horecký, Ján
Segmentálny zvukový systém slovenského a anglického jazyka / Kráľová, Zdena
Syntakticky anotovaný korpus českých textů / Hnátková, Milena
Das onymische System einer zweisprachigen Stadt / Skutil, Jan