Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach tvoření slov lieferte 2462 Treffer
11

Ochutit

Daneš, František, in: Naše řeč, 43, 1960, s. 123-124
12

Jak jsou utvářena česká slova

Daneš, František, in: O češtině pro Čechy : Jazyková příručka. 2., [přeprac.] vyd, Praha, Orbis ; 1963, s. 61-101
13

Jak se v češtině tvoří slova [rozhovor]

Daneš, František, in: Lidová demokracie, 1967, 3.9.1967
14

Jak jsou utvářena česká slova [přetisk úvodní a závěrečné části stati z knihy O češtině pro Čechy, 1960]

Daneš, František, in: Jazyková čítanka pro novináře, Praha, SPN ; 1972, s. 124-131
15

Sobre la existencia de los interfijos en español

Stehlík, Petr, in: Studia Romanistica, 8, 2008, s. 77-82
16

Nekotoryje aktivnyje processy v sovremennom russkom slovoobrazovanii

Rudincová, Blažena, in: Hľadanie ekvivalentnosti 4 : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie rusistov, Prešov, FF Prešovské univ. ; 2009, s. 212-219
17

Funkcyjanal'yja aspekty slovautvarennja

Minsk 2006
18

Vidobražennja istoriji ta kul'turi narodu v slovotvorenni

Kyjiv 2010
19

Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache

Fleischer, Wolfgang; Barz, Irmhild Tübingen 1992
20

La formación de palabras en español

Bartoš, Lubomír; Valíková, Hana Brno 2002