Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach tlumočení konsekutivní lieferte 12 Treffer
1

Establishing a correlation between performance in consecutive interpreting and potentially good performance in simultaneous interpreting

Rejšková, Jana, in: Folia Translatologica, 6, 1999, s. 41-60
2

Charakteristika pragmatických vztahů v procesu konsekutivního tlumočení

Csiriková, Marie, in: Translatologica Pragensia, 6, 1998, s. 43-49
3

Metodika a didaktika konsekutivního tlumočení bez notace 1, 2

Puková, Zdeňka, in: Tlumočení - překlad, 24, č. 108, 110, 2013, s. 4 [3122], 9 [3195]
4

Prognostické ukazovatele v konzekutívnom tlumočení

Müglová, Daniela, in: Slovanské studie = Studia Slavica, 11, 2007, s. 203-213
5

Extralingvistické faktory ovlivňující práci tlumočníka

Čáslavská, Ivana, in: Příspěvky k bádání v oboru rusistika : Nastupující vědecká generace. 4. mezinárodní studentská konference, Ostrava, FF OU ; 2003, s. 119-122
6

Teaching retour and relay

Čeňková, Ivana, in: Tlumočení - překlad, 11, č. 52, 2000, s. 26 [1348]
7

What kind of consecutive interpreters do small languages need: Estonian experience

Laar, Male, in: Evropa - společenství rovnoprávných jazyků [Evropa...] : Sborník z mezinárodní konference konané 8.-10. října 1998 v Písku, Praha, Jednota tlumočníků a překladatelů ; 1999, s. 16-20.
8

Conference Interpreting Explained

Jones, Roderick London 1998
9

Úvod do teorie, praxe a didaktiky tlumočení. Mezi Skyllou vědy a Charybdou praxe?!

Hrdinová, Eva Maria; Vilímek, Vítězslav; Šabršula, Jan; Harviľáková, Lenka; Rábeková, Soňa Ostrava 2008
10

Lingvistický pohled na taktiky získávání časové rezervy při konsekutivním tlumočení

Vilímek, Vítězslav, in: Rossica Olomucensia, 50, č. 2, 2011, s. 113-119