Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach substantiva deverbální lieferte 8 Treffer
1

Valence dějových substantiv odvozených od sloves s předmětovým genitivem

Kolářová, Veronika, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 609-614.
2

K povaze některých případů obligatorních nevětných propozic

Marková, Milada, in: Rozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 27-31
3

Czech deverbal nouns: issues of their valency in linear and dependency corpora

Řezníčková, Veronika, in: Proceedings of the Workshop on Shallow Processing of Large Corpora (SProLac 2003), 27 March 2003, Held in Conjunction with the Corpus Linguistics 2003 Conference, Lancaster, Lancaster Univ. ; 2003, s. 88-97
4

Nabljudenija vărchu novi glagoli i otglagolni săštestvitelni v bălgarskija ezik

Kostova, Nadežda, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 469-474.
5

Nomina actionis s novymi internacional'nymi formantami v russkom jazyke epochi postmoderna : (v sopostavlenii s pol´skim i češskim jazykami)

Korjakovceva, Jelena Ivanovna, in: Studia Rossica Posnaniensia (Poznań), 35, 2010, s. 83-92
6

Possible but not probable. A quantitative analysis of valency behaviour of Czech nouns in the Prague Dependency Treebank

Kolářová, Veronika; Vernerová, Anna; Klímová, Jana; Kolář, Jan, in: Jazykovedný časopis, 68, č. 2, 2017, s. 208-218
7

Agents expressed by prepositionless instrumental modifying Czech nouns derived from intransitive verbs

Kolářová, Veronika, in: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning [NLP] : Slovko 2013. Seventh International Conference Bratislava, Slovakia, 13-15 November 2013. Proceedings, Lüdenscheid, Ram-Verlag ; 2013, s. 129-147.
8

Slovotvorba versus syntax - nomina agentis, nomina patientis

Kuljovská, Lucie, in: Jazyková interakce a jazykové rozhraní a strategie "cutting-edge"[JazInt] : Sborník příspěvků z 8. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 14.-16. května 2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 178-185