Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ001555
AutorMarková, Milada
Titel

K povaze některých případů obligatorních nevětných propozic

ErschienenRozumět jazyku : Sborník k významnému životnímu jubileu univ. prof. PhDr. Radoslavy Brabcové, CSc, Praha, PF UK ; 1995, s. 27-31
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)Czech in society and practice
Schlagwörterdeverbativa; propozice nevětné; propozice větné; substantiva deverbální; čeština
Schlagwörter (DE)Tschechisch
AnmerkungPropozice s deverbativním substantivem v češtině
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1555
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Fungování nevětných propozic přechodníkových a jejich ekvivalentů / Marková, Milada
K etymologii a gramatické povaze některých termínů etiky / Jelínek, Milan
Kolokace a valence některých případů substantiv / Čermáková, Anna
K povaze reklamního diskurzu / Pravdová, Markéta
K případu Josefa Štochla / Novák, Pavel
K slovnědruhové povaze částic / Klímová, Květoslava
Poznámky k povaze jazykového znaku / Švandová, Blažena