Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl publicistický lieferte 488 Treffer
1

Žurnalistika a publicistika. (K referátu prof. J. Chloupka)

Bartošek, Jaroslav, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 48-49
2

An ideological square of the "first world"versus "third world"in newspaper discourse: a case study of the 2010 Haiti earthquake

Trčková, Dita, in: From Theory to Practice 2012 : Proceedings of the 4th International Conference on Anglophone Studies, September 5-6, 2012, Tomáš Baťa University in Zlín, Zlín, Univ. T. Bati ; 2013, s. 95-102
3

Die Textsorte Filmrezension in der deutschsprachigen Publizistik - Versuch einer Stilanalyse und eines Stilvergleichs

Malá, Jiřina, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 11, č. R 2, 1997, s. 51-59
4

Odraz komunikačních faktorů v textech současné rozhlasové a televizní publicistiky

Kolářová, Ivana, in: Stylistyka, 8, 1999, s. 313-322
5

Some remarks on English newspaper style

Puci, Ján, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1992, s. 14-20
6

Publicistický styl v soustavě funkčních stylů

Stich, Alexandr, in: Stylistyka, 1, 1992, s. 98-106
7

Konstituující faktory stylu regionální psané publicistiky

Minářová, Eva, in: Okraj a střed v jazyce a v literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2003, s. 178-181
8

O stylizaci stručně i obšírně

Kraus, Jiří, in: Novinář, 40, č. 11, 1988, s. 26
9

Čas ve větě a textu aneb Vyjadřování času v publicistickém textu (na materiálu regionálních deníků a týdeníků)

Zimová, Ludmila, in: Čas v jazyce a v literatuře [ČasJL] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2005, s. 103-110
10

Několik poznámek k jazyku a stylu českých žurnalistických textů

Junková, Bohumila, in: Tekst w mediach, Łódż, Wyd. Uniw. Łódzkiego 2002, s. 251-258