Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for styl publicistický provides 488 hits
1

Some remarks on English newspaper style

Puci, Ján, in: Linguistica Pragensia, č. 1, 1992, s. 14-20
2

Sloh

Daneš, František, in: Naše řeč, 33, 1949, s. 159-160
3

Aspekte der Textgestaltung in deutschsprachigen Zeitungen. Aufgaben und Perspektiven für eine Sprachgeschichte als Textsortengeschichte

Meier, Jörg, in: Aspekte der Textgestaltung [AspT] : Referate der Internationalen Germanistischen Konferenz Ostrava 15.-16. Februar 2001, Ostrava, OU ; 2001, s. 87-96
4

Ustaljevanje besedilnih vzorcev vesti. K razvoju novinarskega stila (na gradivi prvih slovenskih dnevnikov)

Kalin Golob, Monika, in: Slavia, 78, č. 1-2, 2009, s. 101-112
5

Zrozumiteľnosť novinárskeho prejavu

Lišková, Zora Bratislava 1972
6

Jazyk a štýl súčasnej slovenskej publicistiky

Vaňko, Juraj; Kráľ, Ábel; Kralčák, Ľubomír Nitra 2006
7

Žurnalistika a publicistika. (K referátu prof. J. Chloupka)

Bartošek, Jaroslav, in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 1, Praha, FF UK ; 1995, s. 48-49
8

An ideological square of the "first world"versus "third world"in newspaper discourse: a case study of the 2010 Haiti earthquake

Trčková, Dita, in: From Theory to Practice 2012 : Proceedings of the 4th International Conference on Anglophone Studies, September 5-6, 2012, Tomáš Baťa University in Zlín, Zlín, Univ. T. Bati ; 2013, s. 95-102
9

Die Textsorte Filmrezension in der deutschsprachigen Publizistik - Versuch einer Stilanalyse und eines Stilvergleichs

Malá, Jiřina, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 11, č. R 2, 1997, s. 51-59
10

Odraz komunikačních faktorů v textech současné rozhlasové a televizní publicistiky

Kolářová, Ivana, in: Stylistyka, 8, 1999, s. 313-322