Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl hovorový lieferte 6 Treffer
1

Ustnyj češskij jazyk v reči s vysšimi kommunikativnymi celjami

Hoffmannová, Jana Neščimenko, Galina P., in: Aktual'nyje etnojazykovyje i etnokul'turnyje problemy sovremennosti : Etnokul'turnaja i etnojazykovaja situacija - Jazykovyj menedžment -Jazykovaja politika / Kniga 3, Moskva, Izdat. Dom JaSK 2017, s. 94-108
2

"Malá slova" a jejich podíl na stylu mluvených projevů

Hoffmannová, Jana, in: Stylistyka, 26, 2017, s. 155-170
3

Text jako zápas i dialog

Lepilová, Květuše, in: Klíčové problémy současné slavistiky, Brno, Česká asociace slavistů 2017, s. 103-110
4

Funkcional'naja stilistika russkogo jazyka

Nedomová, Zdeňka Ostrava 2010
5

Funkcional'naja stilistika russkogo jazyka

Nedomová, Zdeňka Ostrava 2010
6

Styl mediálních dialogů

Čmejrková, Světla; Havlík, Martin; Hoffmannová, Jana; Müllerová, Olga; Zeman, Jiří Praha 2013