Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2013CZ070247
AutorČmejrková, Světla; Havlík, Martin; Hoffmannová, Jana; Müllerová, Olga; Zeman, Jiří
Titel

Styl mediálních dialogů

Ort/VerlagPraha: Academia
Jahr2013
Seiten314 s.
Sprachecze
ISBN978-80-200-2267-7
Klassifikation (CZ)Obecné otázky české stylistiky
Čeština ve společnosti a praxi
Klassifikation (EN)General works
Czech in society and practice
Schlagwörtermluvenost; dialogy; čeština; styl; registr; zpravodajství; publicistika; spisovnost; nespisovnost; výslovnost; hovorovost; styl hovorový; střídání kódů; zdvořilost; komunikace mediální
Schlagwörter (DE)Sprachlichkeit; Dialoge; Tschechisch; Publizistik; Schriftlichkeit; Nicht-Schriftlichkeit; Aussprache
ReviewKraus, Jiří, Český jazyk a literatura 2013-14, 64, č. 4, s. 206-208; Bílková, Jana, Češtinář 2013-14, 24, č. 1-2, s. 51-52; Svobodová, Jindřiška, Bohemica Olomucensia 2013, 5, č. 1, s. 83-87; Orgoňová, Oľga, Jazykovedný časopis 2014, 65, č. 1, s. 77-81; Srpová, Hana, Stylistyka 2015, 24, s. 467-468; Krčmová, Marie, Naše řeč 2014, 97, č. 3, s. 164-165; Jílková, Lucie, Časopis pro moderní filologii 2014, 96, č. 2, s. 257-262; Mizerová, Simona Studia Slavica (Opole) 2014, 18, č. 2, s. 309-310; Kraus, Jiří, Studie z aplikované lingvistiky 2014, 5, č. 1, s. 123-125; Vybíral, Petr Jazykovědné aktuality 2014, 51, č. 1-2, s. 25-31; Bohunická, Alena, Slovo a slovesnost 2016, 77, č. 2, s. 155-160
AnmerkungCharakteristika stylu mluvených projevů, styl a typy mediálních dialogů; styl dialogů v publicistických a zábavních pořadech a v politických debatách (žánrová specifika talk show, vyjednávání pozic, střídání kódů, obranné a únikové techniky, intertexty, střídání replik); stylové jevy v morfologii, syntaxi a lexiku mediálních dialogů
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/70247
PURLCitation link