Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl lieferte 2179 Treffer
1

Některé společné funkce věcných stylů

Čechová, Marie, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 85-91
2

K otázce vztahu stylu a mezivětných konektorů v současné britské angličtině

Pípalová, Renata, in: Časopis pro moderní filologii, 75, č. 2, 1993, s. 75-86
3

Průniková pásma funkčních stylů

Čechová, Marie, in: Princípy jazyka a textu [PrinJazT] : Materiály z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 9.-10. 3. 2000 na Katedre slovenského jazyka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava, Univ. Komenského ; 2000, s. 184-193.
4

Proměny současných odborných komunikátů

Čechová, Marie, in: Stylistyka, 14, 2005, s. 287-294
5

O výstavbě a stylu textu. Stylistické analýzy a interpretace

Debická, Alena Ústí n. Labem 1999
6

Individuální styl a jeho významová aktivita

Červenka, Miroslav, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 223-230
7

Text jako síť - styl jako hra

Hoffmann, Bohuslav, in: Stylistyka, 4, 1995, s. 243-246
8

Noviny a časopisy přispěchaly na pomoc zákazníkům (postřehy o prolínání stylu odborného a publicistického v textech spotřebitelsky hodnotících)

Zimová, Ludmila, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 281-286.
9

Academic Writing - Research and Application. Papers from the Conference May 21-23 1994

Helsinki 1994
10

Wissenschaftliches Schreiben abseits des englischen Mainstreams

Hrsg. Doleschal, Ursula Frankfurt a. Main 2007