Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach styl konverzační lieferte 19 Treffer
1

Style konwersacyjne

Editor Witosz, Bożena Katowice 2006
2

Impersonality in radio interviews as a manifestation of semantic indeterminacy

Urbanová, Ludmila, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 24, č. S 4, 1998, s. 109-118
3

Blahosklonný komunikační styl

Zeman, Jiří, in: Stylistyka, 16, 2007, s. 493-499
4

Textual links as indicators of different functional styles

Dušková, Libuše, in: Prague Studies in English, 21, 1997, s. 113-123
5

Dialog s muži a ženami - rozdíly a shody

Müllerová, Olga, in: Přednášky z 47. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 47], Praha, FF UK ; 2004, s. 85-96
6

Styl mediálního dialogu a vyjednávání pozic (na příkladu jedné české talk show)

Hoffmannová, Jana, in: Stylistyka, 19, 2010, s. 79-96
7

Feministická lingvistika?

Hoffmannová, Jana, in: Naše řeč, 78, č. 2, 1995, s. 80-91
8

Jazyk jako součást životního stylu

Hlavsová, Jaroslava, in: Český lid, 84, č. 4, 1997, s. 332-336
9

Ke stylu (současné) (české) konverzace

Hoffmannová, Jana, in: Jazyk a kultura vyjadřování : Milanu Jelínkovi k pětasedmdesátinám, Brno, MU ; 1998, s. 49-55
10

Styl mluvené komunikace a pragmatické principy

Hoffmannová, Jana, in: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie : Komunikáty z 2. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6.-8. 9. 1994. Diel 1, Banská Bystrica, Univ. M. Bela ; 1996, s. 27-34